Trafik Cezası Ne Kadar?

Trafik cezaları ne kadar oldu?
Trafik Cezası Ne Kadar?

Trafik cezaları artık cep yakacak. 2019 yılı trafik cezası tarifesi zaten zamlı olarak hazırlanmıştı. Güncellenen yeni ceza tarifesine göre hız sınırını yüzde 50 aşanlar 2 bin lira ceza ödeyecek.

Trafik cezası tarifesi güncellendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni tarifede artık kırmızı ışık ihlali, sol şeridi sürekli işgal etme ve aşırı hız için belirlenen tutarlar cep yakacak mahiyette. Trafikte can ve mal kaybını azaltma potansiyelini göz önünde bulundurup cezaları makul bulanların yanında rakamları yüksek bulanlar da mevcut.

Aşağıda özet tablonun yanı sıra detaylı listeyi de görebilirsiniz.

2019 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ

Trafik İhlali Cezası
Ehliyetsiz olarak araç kullanımı 2.018 TL
Ruhsatsız araç kullanmak 108 TL
Aracın muayene süresini geçirmek 108 TL
Kırmızı ışıkta geçmek 235 TL
Trafik işaretlerine uymamak 108 TL
Hız sınırını %30’dan fazla aşmak 488 TL
Yasak yerden dönme 108 TL
Hatalı sollama 235 TL
Takip mesafesini ihlal etmek 108 TL
Engelli yerine park etmek 216 TL
Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanmak 3.042 TL
Uyuşturucu kullanarak araç kullanmak 5.167 TL
1. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak 1.002 TL
2. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak 1.256 TL
3. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak 2.018 TL
1. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak 1.002 TL
2. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak 1.256 TL
3. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak 2.018 TL
Tescilli aracı plakasız olarak kullanmak 2.018 TL
Sahte plaka kullanmak 5.942 TL
Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeme 2.869 TL
Yetkisi olmamasına rağmen plaka basma 11.885
Taksimetre bulundurmamak 488 TL
Taksimetreyi bozuk olarak kullanmak 7.623 TL
Hız sınırını %50’den fazla aşmada 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

Hız sınırını %50’den fazla aşmada 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

 

 

TRAFİK CEZASI TARİFESİ

Trafik İhlali

Kime Uygulanacağı

İdari Para Cezası

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,

Uymayanlara

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Karayolu yapısı üzerine,  trafiği
güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan
kaldırmak,

Uymayanlara

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu
sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk
vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,

Uymayanlara

5.073 TL

% 25 İndirimli
3.804,75 TL

Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,

Uymayanlara

5.073 TL

% 25 İndirimli
3.804,75 TL

Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,

Uymayanlara

5.073 TL

% 25 İndirimli
3.804,75 TL

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,

Araç sahiplerine

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112'nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında
belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,

Noterlere

1.834 TL

% 25 İndirimli
1.375,50 TL

İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,

Alıcısına

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil
plakası almadan karayoluna çıkarmak,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda
sürmek,

Sürücülere

2018 TL

% 25 İndirimli
1.513,50 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak,

Sürücülere

92 TL

% 25 İndirimli
69 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken
yerin dışında farklı bir yere takmak,

Sürücülere

92 TL

% 25 İndirimli
69 TL

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,

Araç sahiplerine

412 TL

% 25 İndirimli
309 TL

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,

Araç sahiplerine

844 TL

% 25 İndirimli
633 TL

Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

Araç sahiplerine

412 TL

% 25 İndirimli
309 TL

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

Araç sahiplerine

844 TL

% 25 İndirimli
633 TL

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,

Araç sahiplerine

412 TL

% 25 İndirimli
309 TL

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,

Araç sahiplerine

844 TL

% 25 İndirimli
633 TL

Tescilli aracı plakasız kullanmak,

Sürücülere

1.698 TL

% 25 İndirimli
1.273,50 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak,

Takana veya kullananlara

5.000 TL

% 25 İndirimli
3.750 TL

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,

Takana veya kullananlara

5.000 TL

% 25 İndirimli
3.750 TL

Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,

Sürücülere ve araç işletenlerine

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak,

Sürücülere ve araç

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,

Sürücülere ve araç işletenlerine

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,

Sorumlulara

 

 

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek,

İşletenlere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması,

Uymayanlara

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak,

Araç sahibine

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması,

Araç sahibine

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu
verilen aracın trafiğe çıkarılması,

Araç sahibine

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,

Muayene istasyonu
işletenlere

1-8.000 TL
2- 13.344 TL
3- 26.692 TL

 

Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak,

Kullananlara ve

2.018 TL

%25 indirimli
1.513,50 TL

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,

Kullananlara ve
kullandıranlara

2.018 TL

%25 indirimli
1.513,50 TL

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç
kullanmak,

Kullananlara ve
kullandıranlara

2.018 TL

%25 indirimli
1.513,50 TL

11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,

Kullananlara ve
kullandıranlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri,

Sürücülere ve kullandıranlara

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile
araç kullanmak,

Sürücülere

407 TL

% 25 İndirimli
305,25 TL

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,

Sürücülere

407 TL

% 25 İndirimli
305,25 TL

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,

Sürücü adaylarına ve araç sahiplerine

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

İkamet adresi değişikliklerini tescil
kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,

Sürücülere

235 TL

Kamyon-çekici için 1.002 TL
% 25 İndirimli 751,50 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,

Hayvan
sürücülerine

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Kırmızı ışık kuralına uymamak,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,
Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,

Sürücülere

1. defada 1.002
TL (% 25 İndirimli 751,50 TL)
2. defada 1.256 TL
(% 25 İndirimli 942 TL)
3 ve 3'ten fazlasında 2.018 TL (% 25 İndirimli 1.513,50 TL)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç
kullanmak,

Sürücülere

5.167 TL

% 25 İndirimli

Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dâhil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,

Sürücülere

2.869 TL

% 25 İndirimli
2.151,75 TL

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması,

Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse

Sürücüye 108 TL
( % 25 İndirimli 81 TL)
Araç sahibine 235 TL
(% 25 İndirimli 176,25 TL)
İşleten veya teşebbüs sahibine 488 TL (% 25 İndirimli 366 TL)

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %
10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %
30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak,

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %
50'den fazla aşmak,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,

İmal veya ithal edenlere

 

 

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,

İşletenlere

 

 

Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı
aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına
riayet etmemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına
riayet etmemek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına
uymamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması,
gerektiği hallerde geri gitmemesi,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli
bir mesafeden izlememek (Yakın takip),

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani
yavaşlamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,

Sürücülere ve
yolculara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin
bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile
diğer geçitlerde duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi
duraklarında duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park
edilen araçların yanında duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt  yolu  üzerinde  duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit
edilen süre ve şeklin dışında park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya
yollarında park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,

Sürücülere

216 TL

% 25 İndirimli
162 TL

Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir
trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını
bulundurmamak,

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81TL

Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sadece park lambaları ile seyretmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,

Uymayanlara

85 TL

% 25 İndirimli
63,75 TL

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak,

Uymayan işletenlere ve yük

915 TL

% 25 İndirimli
686,25 TL

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak,

Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

1.834 TL

% 25 İndirimli
1.375,50 TL

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak

Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

2.751 TL

% 25 İndirimli
2.063,25 TL .

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak,

Uymayan işletenlere ve

3.673 TL

% 25 İndirimli
2.754,75 TL .

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25'in üzerinde fazla aşmak,

Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

5.510 TL

% 25 İndirimli
4.132,50 TL .

Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,

İşletenlere

915 TL

% 25 İndirimli
686,25 TL

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,

Uymayanlara

225 TL

% 25 İndirimli
168,75T L.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve
tedbirleri alınmadan taşımak,

Uymayanlara

455 TL

% 25 İndirimli
341,25 TL

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,

Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

455 TL

% 25 İndirimli
341,25 TL

Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek,

1-Uymayan işletenlere
2-Yük gönderenlere

1- 915 TL
2- 1.834 TL

1-% 25 İndirimli 686,25 TL
2- % 25 İndirimli 1.375,50 TL

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,

Uymayanlara

225 TL

% 25 İndirimli
168,75 TL

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,

Uymayanlara

225 TL

% 25 İndirimli
168,75 TL

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,

Uymayanlara

225 TL

% 25 İndirimli
168,75 TL

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,

Uymayanlara

225 TL

% 25 İndirimli
168,75 TL

Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,

İşletenlere

1.834 TL

% 25 İndirimli
1.375,50 TL

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak,

İşletenlere

625

% 25 İndirimli
468,75 TL

Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir
kişiden fazlasının taşınması,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,.

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,

Sürücülere

5.010 TL

% 25 İndirimli
3.757,50 TL

Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak,

Yayalara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak,

Uymayanlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet
etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek,

Uymayanlara

 

 

Gerekli makamdan izin almadan yarış ve
koşu düzenlemek,

Uymayanlara

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,

Uymayanlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,

Uymayanlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da
benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,

Sürücülere

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin
durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin
olmadan geçmeleri,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları,

Sürücülere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek,

Sürücülere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,

Uymayanlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,

Uymayanlara

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek,

Uymayanlara

 

 

Kaza mahallinde durmamak ve trafik
güvenliği için gerekli tedbirleri almamak,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek,

Uymayanlara

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek,

Uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak,

Sürücülere ve

488 TL

% 25 İndirimli
366 TL

Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi,

Sürücülere ve
uymayanlara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık
malzemesi bulundurmamak,

Sahip ve
işletenlere

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek,

Sahip ve sorumlulara

235 TL

% 25 İndirimli
176,25 TL

Zorunlu  mali  sorumluluk  sigortası yaptırmamak,

İşletenlere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek,

Aracı
devredenlere

108 TL

% 25 İndirimli
81 TL

Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,

Uymayanlara

10.000 TL

% 25 İndirimli
7.500 TL

Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak,

Uymayanlara

10.000 TL

% 25 İndirimli
7.500 TL

Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak basmak,

Uymayanlara

10.000 TL

% 25 İndirimli
7.500 TL

Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak dağıtmak,

Uymayanlara

10.000 TL

% 25 İndirimli
7.500 TL

Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek,

Sürücülere ve araç
sahiplerine

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Sürücülere

5.010 TL

Bir yıl içerisinde tekekrür halinde;
10.020 TL %25 İndirimli 7.515 TL

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Sürücülere

2.018 TL
% 25 İndirimli 1.513,50 TL

Bir yıl içerisinde tekekrür halinde;
4.036 TL %25 İndirimli 3.027 TL

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Sürücülere

1.002 TL
% 25 İndirimli 751,50 TL

Bir yıl içerisinde tekekrür halinde
2.004TL %25 İndirimli 1.503 TL

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak,

Sürücülere

1.002 TL

% 25 İndirimli
751,50 TL

Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,
alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak,

Yolculara

334 TL

% 25 İndirimli
250,50 TL

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS