Arabanız Otoparkta Çalındıysa Dikkat!

İşletme sahipleri otopark güvenliğinden sorumlu.
Arabanız Otoparkta Çalındıysa Dikkat!

Yargıtay, işletme ve çalışanlarının otoparka bırakılan araçların çalınmasından sorumlu olduğuna hükmetti. Bundan sonra otopark sahibi olan işletmeler çalınan arabalardan ötürü haberim yoktu diyemeyecek.

Arkadaşlarıyla yemek yemek için gittiği lüks restoranın otoparkından arabası çalınan genç kasko şirketine başvurdu. Sigorta şirketi genç adama 74 bin lira tutarında para ödedikten sonra restoran işletmesinin sorumlu olduğu iddiasıyla icra takibi başlattı. Restoran sahibi ve çalışanının itirazları üzerine sigorta şifketi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemeden sigorta şirketinin lehine bir karar çıkmaması üzerine olayı temyize götüren şirketi Yargıtay haklı buldu.

Yargotay aracın restoranın otoparkına bırakıldıktan 45 dakika sonra çalınması ve diğer bilgiler ışığında restoran sahibi davalı ile otopark görevlisinin haksız olduğuna hükmetti.

Oy çokluğuyla alınan kararın metni şöyle: 

"Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücûen tazminat talebine ilişkindir. Davada, dosya kapsamındaki belgelerden otopark alanının işletmenin hakimiyet alanı içinde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, aracın park edilmek üzere görevliye tesliminden sonra otopark görevlisinin aracı uygun şekilde park edip, vedia akdinin de gerektirdiği şekilde özen gösterip aracı kilitlemek ve hatta kapıların kilitli olduğunu kontrolünü müteakip anahtarın kendisi dışında başka bir kişi ya da kişilerin ulaşamayacağı bir yerde muhafazasını sağladıktan sonra diğer müşterilerin araçları ile ilgilenmesi gerekir.

Sigortalı araç maliki de, aracın güvenli bir yere park edileceği ve anahtarlarının da güvenli bir şekilde muhafaza edileceği inancıyla aracını emin sıfatı ile davalı otopark görevlisine teslim ettiğinin kabulü gerekmektedir. Aracın teslimi takiben 45 dakika sonra çalınması sebebiyle araç malikinin aracın çalındığı andaki konumunu bilmesi kendisinden beklenemez. Anahtarları üzerinde 45 dakika süre ile aracın bekletilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yani, araç teslim edildiğinde poliçedeki özel şart ihlal edilmemiştir. Bu özel şartı ihlal etmeyeceği düşüncesi ile hareket edilerek taraflar arasında vedia akdi kurulmuştur. Araç işletenin aracın yeterli muhafazası sağlanmadan 45 dakika boyunca anahtarları üzerinde, her an çalınabilecek şekilde bırakılmasına rıza gösterdiğinin kabulü mümkün değildir.

Taraflar arasındaki sözleşmesel sorumluluklar ve halefiyete (bir kimseye ait hakların başka birine geçmesi). dair düzenlemeler gereğince davalılar meydana gelen zarardan sorumludurlar. Bu sebeple de mahkemece zarar kapsamı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Yargıtay dairesinin bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Karar oy çokluğuyla bozulmuştur." 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS